'Alle privégegevens zijn te koop'     Meldplicht bij diefstal, verlies of misbruik persoonsgegevens

Welkom

Inleiding

Onderzoeken Mariëndijk

Onderzoeken Peter R. de Vries

De zaak Bolhaar

Onderzoeken Goderie van Groen

Geluidsfragmenten

Media

Strafdossier/Procesgang

ContactWat zijn persoongegevens?

Bij nagenoeg alle processen en handelingen in de informatiemaatschappij worden persoonsgegevens vastgelegd. Overheden en bedrijven als de belastingdienst, gemeenten, rechtbanken, het kadaster, sociale uitvoeringsinstellingen , werkgevers, energiebedrijven,  telefoonbedrijven, banken en verzekeringen verwerken dagelijks persoonsgegevens bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Of we nu geld overmaken, pinnen, getrouwd zijn of samenwonen, bellen, te laat betalen, een uitkering ontvangen, alimentatie betalen, een vliegreis maken of een strafblad hebben, voortdurend worden er gegevens van individuen vastgelegd door databanken. Zo laten we laten overal onze sporen na. Het aantal databestanden dat publieke en private instellingen gebruiken is de laatste jaren explosief gestegen. Als je als kluizenaar leeft, staan je persoonsgegevens al in 250 bestanden.  

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens geven, direct of indirect, informatie over een bepaald persoon. De persoon waar de gegevens betrekking op hebben, moet identificeerbaar zijn. Is de persoon niet identificeerbaar, dan is het gegeven geen persoonsgegeven. Een persoon is identificeerbaar als de identiteit van de persoon zonder veel inspanning kan worden vastgesteld. Naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum zijn direct identificerende gegevens (directe persoonsgegevens). Van de naam ontdaan, kunnen bepaalde gegevens in combinatie met andere gegevens naar een bepaald persoon leiden (indirecte persoonsgegevens). De persoon is dan, zij het indirect identificeerbaar en traceerbaar. Dit alles is geregeld in de Wet bescherming persoonsgevens (Wbp) en geeft regels ter bescherming van uw privacy.

Directe persoonsgegevens

Sommige gegevens geven feitelijke informatie over een persoon, bijvoorbeeld iemands naam, geboortedatum of adres. Ook gegevens die een waardering over een bepaalde persoon inhouden bevatten informatie over die persoon, bijvoorbeeld iemands IQ.

Indirecte persoonsgegevens

Er zijn ook gegevens die indirect iets vertellen over een bepaald individu, bijvoorbeeld over zijn maatschappelijke status. Zo zegt de winst van een eenmanszaak iets over het inkomen van haar eigenaar. Als deze gegevens te herleiden zijn tot een bepaalde persoon is het een persoonsgegeven. Ook gegevens over voorwerpen kunnen op die manier persoonsgegevens worden. Zo wordt de waarde van een auto een persoonsgegeven op het moment dat het iets zegt over de inkomenscategorie waaronder de (identificeerbare) eigenaar van de auto valt. In een prijslijst is dezelfde waarde van de auto daarentegen géén persoonsgegeven.

Bijzondere gegevens
Bijzondere gegevens zijn gegevens over iemands ras, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging. Ook strafrechtelijke persoonsgegevens, bijvoorbeeld over veroordelingen, zijn bijzondere gegevens. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens kan een grote inbreuk vormen op de privacy van de betrokkenen. Voor het verwerken van deze gegevens gelden daarom strikte voorwaarden en strenge regels. De gegevens mogen alleen verwerkt worden in de bij wet genoemde uitzonderingen of met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Zo mogen gegevens over iemands gezondheid in principe alleen verwerkt worden door instellingen in de gezondheidszorg.<< TERUG