'Alle privégegevens zijn te koop'     Meldplicht bij diefstal, verlies of misbruik persoonsgegevens

Welkom

Inleiding

Onderzoeken Mariëndijk

Onderzoeken Peter R. de Vries

De zaak Bolhaar

Onderzoeken Goderie van Groen

Geluidsfragmenten

Media

Strafdossier/Procesgang

ContactPeter R. de Vries & onderzoeksjournalistiek & Wbp & privé-gegevens & privacy

Als Peter R. de Vries in het kader van zijn journalistieke werkzaamheden onderzoek doet naar strafbare feiten verzamelt hij zoveel mogelijk informatie over een zaak. Daartoe bevraagt, verzamelt, en verwerkt hij structureel persoonsgegevens uit openbare- en niet openbare bronnen van burgers. Al deze gegevens vormen de bouwstenen voor een goede informatiepositie bij het doen aan opsporings- en feitenonderzoek, waarmee een partij zo volledig en betrouwbaar mogelijk in kaart kan worden gebracht, met als doel objectieve waarheidsvinding. ("persoongegevens van onschatbare waarde voor journalisten")

In 2006 sprak Michel Kraay voormalig super PG Harm Brouwer bij de presentatie van het boek 'Vrijheid van nieuwsgaring'. Michel vertelde voor Peter R. de Vries jarenlang persoonsgegevens uit niet openbare bronnen te hebben verzameld. ''Dat de media om privégegevens uit gesloten bronnen vraagt voor het oplossen van strafzaken, is een dilemma'', antwoordde Brouwer. En landelijk hoofdadvocaat-generaal Charles van der Voort: "Dat Peter R. de Vries opdrachten geeft die leiden tot het breken van de privacywet is wellicht niet goed, maar in dit soort sommige gevallen moet je misschien meer voor lief nemen. Hij wist hiermee wel de zaak los te krijgen." Maar in 2005 antwoordt de Minister van Justitie op Kamervragen: ´´Het kan nimmer zover gaan dat vertegenwoordigers van de media op grond van verstrekte inlichtingen zelfstandig onderzoek doen naar strafbare feiten. Dat is voorbehouden aan de opsporingsinstanties en zou kunnen leiden tot ongewenste interferentie met het strafrechtelijk onderzoek.´´

Zelf stelt Peter R. de Vries nooit derden in te schakelen om niet openbare privégegevens -afkomstig uit databanken- te vergaren, waarvan de resultaten gebruikt worden voor zijn televisieprogramma. Volgens de Vries vormen uitsluitend openbare bronnen en strafdossiers de grondslag voor zijn misdaadprogramma. Maar het verbaast van der Velde wel dat Peter R. de Vries de bankgegevens van zijn zus had. ''Ze kunnen blijkbaar meer dan de politie.'' De Vries kleurt als hem wordt gevraagd hoe dat kan en zegt: “Vraag niet hoe het kan, profiteer ervan. Ik ga niet het geheim van de smid vertellen”. Collega Simon Vuijk over de bankgegevens: ''Daar zeg ik liever niets over, maar je kunt er uit concluderen dat dergelijke dingen kunnen in Nederland.'' Volgens de privacytoezichthouder, het CBP is de Wet Bescherming Persoonsgegevens ook van toepassing op de journalistiek, maar hun toezicht niet. Door dit gat in de wetgeving kan Peter R. de Vries ook niet openbare persoonsgegevens bevragen, verzamelen en verwerken en de resultaten gebruiken voor zijn programma. Bovendien heiligt in de ogen van Peter R. de Vries het doel de waarheidsvinding de middelen: ''Wat doet het ertoe hoe ik aan informatie kom, als het maar klopt.'' Ondanks de gedragscode voor de journalistiek (http://www.dejournalist.nl/dossiers/journalistieke-codes/code-voor-de-journalistiek/ ) Nog voordat Peter R. de Vries stopte met zijn misdaadprogramma noemt Herman Bolhaar de topman van het OM de werkwijze van de misdaadverslaggever open, integer en vasthoudend. (http://www.telegraaf.nl/binnenland/10506501/__OM__Jammer_dat_De_Vries_stopt__.html)

In het Rapport Particuliere recherche, door het WODC samengesteld staat: programma’s die zich specialiseren in het brengen van onderwerpen die verband houden met schendingen van wetten en die daarvoor stelselmatig research verrichten, in hun werkzaamheden sterk lijken op recherchebureaus. De producenten van dergelijke programma’s schakelen recherche of handelsinformatiebureaus in om aan bepaalde informatie te komen. (bron: http://www.standejong.nl/2009/01/10/het-bijzondere-verhaal-van-michel-k/ ) Spraakmakend v.b. is Peter R. de Vries. Als hem wordt gevraagd hoe hij aan vertrouwelijke persoonsgegevens komt zegt hij: ''Vraag niet hoe het kan, profiteer ervan.'' Maar na ampele overweging is besloten om de journalistiek niet in het onderzoek mee te nemen. De redenen hiervoor waren dat met het vergaren en verwerken van gevoelige informatie voor doeleinden die op het snijvlak van journalistiek liggen een nieuwe en complexe materie zou worden aangesneden, die het verdient om in een aparte studie te worden behandeld. Bovendien lijkt het er op dat bedoelde programmamakers veelal met succes een beroep zullen kunnen doen op het maatschappelijk belang van controle van de macht, vrije nieuwsgaring en vrijheid van meningsuiting. (www.wodc.nl/images/1089_Volledige%20tekst_tcm44-58808.pdf)


Klik hier voor artikel Nieuwe Revu:
"Peter R de Vries Ontmaskerd - de Dubieuze speurmethoden van peter r de vries"

Klik voor een grotere versie op onderstaande onderzoeksopdrachten tot het achterhalen van vertrouwelijke privégegevens .


Pagina [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]