'Alle privégegevens zijn te koop'     Meldplicht bij diefstal, verlies of misbruik persoonsgegevens

Welkom

Inleiding

Onderzoeken Mariëndijk

Onderzoeken Peter R. de Vries

De zaak Bolhaar

Onderzoeken Goderie van Groen

Geluidsfragmenten

Media

Strafdossier/Procesgang

ContactMichel Kraay Openbaar Ministerie

In oktober 2003 blijken de ordners met daarin alle onderzoeksopdrachten van Goderie van Groen BV door het OM te zijn achtergehouden. Maar in februari 2004 komen de onderzoeksdossiers van Goderie van Groen BV alsnog op tafel. Maar ook dan ontbreken er de nodige onderzoeksopdrachten welke tot op heden niet zijn teruggeven. Zie pagina 3, document 5+6. Als Michel dan aangifte doet van vernieling, is hiervan volgens het OM niets gebleken.

Op 17 mei 2005 doet Michel Kraay aangifte van valsheid in geschrifte nadat inspecteur A.J.M. Raaijmakers 2 keer heeft getekend voor de afgifte van hetzelfde goed. Op 7 juni 2006 wordt  de aangifte door het OM geseponeerd. een sepo. In een door de heer A.J.M. Raaijmakers opgemaakt proces verbaal zegt hij: ”De opsomming van Kraay bestaat uit ‘zeer gevoelige informatie’ wat ten tijde van het onderzoek zeer zeker opgevallen zou zijn”. Fons Raaijmakers gaat dan wel aan het feit voorbij dat in het strafdossier een factuur zit gericht aan Goderie van Groen B.V. . In de bijlage van de factuur staan de namen van de moeder en broer van Volkert van der G en Edwin de Roy van Zuydewijn vermeld, waar Michel voor Goderie van Groen BV onderzoek naar had gedaan. Bovendien had Michel zijn advocaat P.M. van Russen Groen verzocht op 6 juni 2003 ten kantore van het Interregionaal Fraudeteam een globale inventarisatie te maken van de inhoud van de ordners, m.n. die van Goderie van Groen BV. Michel was toen al bevreesd dat deze ordners zouden verdwijnen, of dat de recherche daaruit stukken zou verwijderen. In de inventarisatie gemaakt door mr. P.M. van Russen Groen komen o.a.  voor: Ouders van Rowena Klaartje Rikkers en Mike J (zaak Nulde), Eric jan Quakkelsteijn, Cornelis Eberhardt,  Petra Lievense, Volkert van der Graaf, Edwin de Roy van Zuydewijn, Simon Lindeman, Wanda Weiszvis etc. Zie onderaan pagina 1 en klik op document 6.

In 2006 doet Michel Kraay aangifte tegen de opdrachtgevers http://www.netkwesties.nl/editie143/artikel3.html. Maar ook hierop volgt een sepo.

Na zijn detentie stelt Michel onomstotelijk vast dat er één factuur uit het strafdossier is gemanipuleerd, waartoe hij in april 2008 aangifte van valsheid in geschrifte heeft gedaan. Zie pagina 1 en klik op document 6.Voor een grotere versie klikt u op het document.

Pagina [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]