'Alle privťgegevens zijn te koop'     Meldplicht bij diefstal, verlies of misbruik persoonsgegevens

Welkom

Inleiding

Onderzoeken Mariëndijk

Onderzoeken Peter R. de Vries

De zaak Bolhaar

Onderzoeken Goderie van Groen

Geluidsfragmenten

Media

Strafdossier/Procesgang

ContactMichel Kraay onderzoeksopdrachten MariŽndijk Intermediair BV

Mariendijk Intermediair BV gespecialiseerd in diepgaande recherches, achterhaalde tien jaar lang in opdracht van vrijwel heel advocatend† Nederland, verzekeringsmaatschappijen, banken en overheidsinstanties vertrouwelijke privť-gegevens over woonadressen, bankrekeningen, belastingschulden, uitkeringen, werkgevers, autobezit, banksaldi, inkomen, strafbladen, etc. In 2003 wonnen de advocatenkantoren Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (de landsadvocaat), Nauta Dutilh, De Brauw Blackstone Westbroek, Houthoff Buruma e.a. een Big Brother Award wegens het opdracht geven tot het achterhalen en het 'helen' van vertrouwelijke privť- en bedrijfsgegevens. Meer dan 100.000 burgers en bedrijven waren doel van onderzoek. Het personeel en de directie van MariŽndijk Intermediair BV verkregen de vertrouwelijke privť-gegevens door onder valse voorwendselen en identiteit naar allerlei denkbare bedrijven, organisaties of overheidsinstanties te bellen.

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft opdrachten gezien waar expliciet in stond dat de opdrachtgevers langs reguliere weg niet in staat was om aan de informatie te komen. De opdrachtgevers handelden strafbaar door uitlokking van schending van de geheimhoudingsplicht, opzet- cq schuldheling en door illegaal verkregen gegevens te verwerken. ďAls je informatie gaat vragen over iemands belastinggegevens, kenteken, bankrekeningen, banksaldi, justitiŽle veroordelingen en inkomsten dan weet je dat je informatie aan het vragen bent, die je zonder toestemming van de betrokkene zelf niet kunt krijgen. Advocaten, banken en verzekeraars horen te weten dat ze om informatie vragen die alleen onrechtmatig verkregen kan wordenĒ en ďslachtoffers moeten zelf uitzoeken of hun gegevens zijn misbruikt, het is niet de taak van het CBP om de gedupeerden aan te schrijvenĒ, aldus het college bescherming persoonsgegevens. Oud-directeur Rick Verreijdt van MariŽndijk: ďDe landsadvocaat, ťťn van onze grotere opdrachtgevers vroeg nooit hoe wij aan onze gegevens kwamen. We kregen wel steeds nieuwe opdrachten.Ē

Prof. Dr. (A.B.) Bob Hoogenboom, hoogleraar Fraudewetenschappen aan de Nyenrode Universiteit en lid van de raad van advies van de stichting maatschappij, veiligheid en politie: ďDe opdrachtgevers konden weten dat de informatie illegaal verkregen was. Die bedrijven hebben boter op hun hoofd. Enerzijds benadrukken ze het belang van eerlijk en transparant bestuur en zakelijke ethiek, anderzijds maken ze gebruik van dit soort schimmige methodes om aan informatie te komen.Ē  En uit de praktijkvoorbeelden op de KSU cursus beslagrecht bleek dat de meeste advocaten op de hoogte waren van de werkwijze van MariŽndijk Intermediair BV, aldus docent mr. Pablo van Klinken. Alleen al vanwege hun maatschappelijke positie en beroepsethiek moesten de opdrachtgevers weten dat privť-en bedrijfsgegevens uit niet openbare bronnen alleen maar onwettig te verkrijgen zijn. Illustratief voorbeeld is Jhr. Mr. A.W. Beelaerts van Blokland, die rechter is bij het Gerechtshof en lid van het college van Afgevaardigden van de Orde van advocaten. Voorheen was hij Deken van de Orde van advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden en lid van een aantal overlegorganen van de Orde van advocaten. Als curator vraagt Jhr. Mr. A.W. Beelaerts van Blokland dat de bedrijven onderzocht moeten worden op correcte afdracht van premies- en loonbelasting (Zie pagina 11, (fax)opdracht 4). Een ander onethisch toonbeeld is mr Frank Warendorf, werkzaam als advocaat bij de landsadvocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, wiens praktijk vooral bestaat uit kostenverhaalsacties voor de Staat (Zie opdrachten pagina 4 en 5).  Maar ook mr Georg Huith die na voltooiing van zijn studie Nederlands recht in 1998 als advocaat begint bij de landsadvocaat. In 2002 stapt hij over naar Nauta Dutilh en schrijft het kantoor op 19 februari 2002 aan MariŽndijk Intermediair BV: Uit de informatie moet zoals gebruikelijk de bankrekening(en) vanÖ en of hij auto(s) heeft. Wanneer u nader wilt overleggen dan verzoek ik u rechtstreeks contact op te nemen met mr. G. Huith. (Zie pagina 2, opdracht 7). In 2006 is mr Georg Huith naar het kantoor van de landsadvocaat teruggekeerd.Voor een grotere versie klikt u op het document.


Pagina [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]